เว็บบล็อก ที่รวบรวมทุกเรื่องที่น่าสนใจ เกี่ยวกับ คาสิโนออนไลน์ UFABET ทุกเรื่องที่น่าสนใจ อัพเดทข้อมูลใหม่ๆ สำหรับนักเล่นที่สนใจ เดิมพันเกม คาสิโนออนไลน์

เปรียบเทียบ กยศ. กรอ.

Uncategorized 14 กรกฎาคม 2020
เปรียบเทียบ กยศ. กรอ.

เปรียบเทียบ กยศ. กรอ.

เปรียบเทียบ กยศ. กรอ. น้องๆ ที่กำลังจะเข้าสู่รั้วมหาลัย และมีความประสงค์ที่จะกู้เรียน ในระดับปริญญาตรี ควรศึกษาก่อนทางนี้ เพราะวันนี้ทางเรา ได้รวมข้อมูลโครงการ สำหรับนักศึกษา ที่ประสงค์จะกู้ยืม เพื่อการเรียนมาให้น้องๆ ได้ศึกษา และตัดสินใจว่าจะเลือกกู้ยืม ในระบบโครงการไหนดี slot

กยศ. (กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา)

สามารถกู้ได้ในระดับ : มัธยมปลาย , ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี
รายได้ทั้งครอบครัวที่กำหนด : ครอบครัวต้องมีรายได้ รวมกันไม่เกิน 200,000 บาท/ปี (ต้องมีข้าราชการรับรองเรื่องรายได้)
คณะไหนขอทุนได้บ้าง : ได้ทุกคณะ
ทุนการศึกษาที่ได้รับ : ค่าเทอม , ค่าใช้จ่าย 2,400 บาทต่อเดือน (หากอยู่ในระดับชั้น ม.ปลายจะได้รับ 1,200 บาทต่อเดือน)
การชำระหนี้ : หลังเรียนจบ 2 ปี และต้องชำระให้หมดภายใน 15 ปี
ดอกเบี้ย : ร้อยละ 1 บาทต่อปี

กรอ. (กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต)

สามารถกู้ได้ในระดับ : ปริญญาตรี
รายได้ทั้งครอบครัวที่กำหนด : ไม่กำหนดรายได้ครอบครัว
คณะไหนขอทุนได้บ้าง : เฉพาะบางคณะที่กำหนดไว้
ทุนการศึกษาที่ได้รับ : ค่าเทอม , ค่าใช้จ่าย 2,200 บาทต่อเดือน (ค่าใช้จ่ายรายเดือน จะได้รับเฉพาะรายได้ ครอบครัวต่ำกว่า 200,000 บาท)
การชำระหนี้ : เมื่อเริ่มทำงาน และเงินเดือนถึงเกณฑ์ ที่สามารถผ่อนชำระได้
ดอกเบี้ย : ร้อยละ 1 บาทต่อปี ufa

เปรียบเทียบกองทุนกู้เรียนต่อ ป.ตรี ในไทย กยศ. VS กรอ. สำหรับใครที่คิดว่าจะกู้ยืมทั้ง 2 ระบบ ขอตอบทางนี้ไว้ก่อนเลยว่า ไม่สามารถทำได้ น้องๆ จะต้องเลือกกู้ยืมเพียง 1 โครงการเท่านั้น และแต่ละโครงการ ต้องศึกษาให้ครบถ้วนถึงเอกสาร ที่จำเป็นต้องใช้ ขั้นตอนในการดำเนินการ หากตกหล่นแม้แต่ข้อเดียว อาจจะไม่ผ่านการกู้ยืมเรียนได้ ทั้งนี้ควรตรวจสอบ กับมหาลัย หรือคณะที่น้องๆ ศึกษาก่อนว่า สามารถกู้ยืมโครงการใดได้บ้าง

          กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. / กรอ. จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.) หรือศึกษาในสาขา ที่เป็นความต้องการหลัก และมีความจำเป็น ต่อการพัฒนาประเทศ (กรอ.) ได้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่าย ที่จำเป็นในการครองชีพ ระหว่างศึกษา มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่า มัธยมศึกษาตอนต้น

ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบ หรือนอกระบบ จนถึงระดับปริญญาตรี และยังเป็นการแบ่งเบาภาระ ด้านการเงินของผู้ปกครอง โดยมุ่งหวังว่า ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ จะสามารถศึกษาเล่าเรียน sa gaming ได้สำเร็จตามหลักสูตร มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และส่วนรวม พร้อมทั้งมีจิตสำนึก ชำระหนี้คืนพร้อมดอกเบี้ยอัตราต่ำ เมื่อจบการศึกษา หรือเลิกศึกษาแล้ว

กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547 ซึ่งได้เห็นชอบหลักการ และแนวทางการปฏิรูปการเงิน เพื่อการอุดมศึกษา โดยมีสาระสำคัญ คือ

 • – รัฐเปลี่ยนบทบาท จากการเป็นผู้ลงมือ จัดการศึกษาเป็นหลัก มาเป็นผู้สนับสนุน กำกับ ดูแล และกำหนดนโยบาย การอุดมศึกษาเป็นหลัก และให้บทบาทในการลงมือ จัดการการศึกษาเองเป็นรอง
 • – ใช้กลไกทางการเงิน เป็นเครื่องมือในการปรับประสิทธิภาพ การจัดการศึกษา รวมทั้งการดำเนินนโยบาย การผลิตกำลังคน ให้สอดคล้องกับความต้องการ ทางสังคมและประเทศ

คณะรัฐมนตรีได้แถลง นโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 โดยรัฐบาลมีนโยบาย ที่จะดำเนินการลดข้อจำกัด ของการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษาชั้นสูง โดยจัดให้มีโครงการเงิน กู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) โดยให้ผู้กู้เริ่มใช้คื นต่อเมื่อมีรายได้เพียง พอที่จะเลี้ยงตัวได้ พักชำระหนี้ แก่ผู้เป็นหนี้กองทุน กยศ. โดยปรับเปลี่ยนการชำระหนี้ เป็นระบบที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต

คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน

 1. อายุต้องไม่เกิน 30 ปี ในวันที่ 1 มกราคม (ปีที่สมัครเรียนและสมัครกู้)
 2. ไม่เคยกู้ กยศ. มาก่อน หรือ ต้องเป็นผู้กู้ กรอ. ต่อเนื่องจากสถาบันเดิม
 3. ไม่จำกัดรายได้ผู้ปกครอง
 4. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 5. ศึกษาที่สถาบันการศึกษาในประเทศไทย
 6. ไม่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใด ๆ
 7. ไม่เป็นผู้ทำงานประจำในระหว่างศึกษาเล่าเรียน
 8. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.00
 9. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม อย่างน้อย 1 กิจกรรม
Share
เปรียบเทียบ กยศ. กรอ.

บทความอัพเดท จากทีมงาน casinopublicity กับโลกของ คาสิโนออนไลน์ ที่ไม่มีวันรู้จบ แนะนำและอัพเดท เว็บเดิมพันออนไลน์ สำหรับผู้ที่สนใจ

ข้อมูลอัพเดท : 14 กรกฎาคม 2020